کمپکتور غورباقه ای

توضیحات

کمپکتور غورباقه ای : نوع قورباغه ای این کمپکتور نیز صفحه ای با ابعاد کوچکتر است برای مکان هایی که از نظر فضا بسیار محدود هستند و امکان استفاده از کمپکتور صفحه ای را نداریم. همچنین برای ایجاد کوبش های عمیق تر کمپکتور قورباغه ای بسیار کارآمد و مناسب می باشد. معمولا از کامپکتور قورباغه ای برای فشرده سازی کانال های آب، حفاری ها و تعمیرات آسفالت استفاده می شود. حرکت رفت و برگشتی صفحهه این کمپکتور با استفاده از سیلندر فنری قدرت کوبندگی آنرا بسیار افزایش داده است که می تواند برای ایجاد تراکم بیشتر، عمیق تر در مکان های محدود قابلیت بالایی را داشته باشد.

فهرست