شمشه موتوری

توضیحات

کارکرد شمشه همانند ماله و جهت هموار و یکدست کردن محل بتون ریزی مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که از دقت و کیفیت بیشتری نسبت به ماله برخوردار است و در دو نوع شمشه برقی و شمشه موتوری در ابعاد مختلف ارائه می شود.

كارکرد شمشه همانند ماله و جهت هموار و یکدست کردن محل بتون ریزی مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که از دقت و کیفیت بیشتری نسبت به ماله برخوردار است و در دو نوع شمشه برقی و شمشه موتوری در ابعاد مختلف ارائه می شود.بعد از بتن ریزی و پخش کردن بتن، سطح کار توسط شمشه موتوری یا شمشه برقی تسطیح می گردد.
شمشه موتوری در انواع برند ها نظیر شمشه موتوری هندا با شاسی اسپانیا با تیغه ی 2 متری و 6 متری و هادس موجود است. این محصولات دارای یک موتور می باشد و معمولاً موتور هوندا بر روی آن بسته می شود. کار کردن با شمشه موتوری یا شمشه برقی بسیار آسان می باشد و همانطور که گفته شد کیفیت کار با شمشه موتوری به مراتب بالاتر از ماله می باشد و همچنین سطح بیشتری را می توان در طول روز صیقل کرد.شمشه موتوری قابل تنظیم ، سبک و دارای دقت بسیار بالایی می باشد.بعد از صاف کردن و اصطلاحاً شمشه کردن میتوان جهت لیسه کشی از ماله موتوری یا ماله پروانه استفاده کرد.

فهرست