ویبره بدنه

توضیحات

ویبره بتن بدنه بادی جهت نصب روی قالب های بتون استفاده می گردد و با اتصال باد به آن قالب را ویبره می کند. ویبره بدنه بادی با توان های مختلف قابل ارائه می باشد.
در مدل ویبراتور بتن برقی، از برق به جای باد استفاده می گردد.
توجه داشته باشید که از محاسبه کاملا مهندسی شده، ابعاد قالب بتون تعداد ویبراتور و وزن و توان خروجی باید قبل از خرید استفاده کرد.

فهرست