کمپکتور بنزینی و‌ دیزلی از ۱ تن تا ۳ تن

توضیحات

از کمپکتور برای متراكم كردن مصالح خاكی و سنگی استفاده مي شود كه از چهار پارامتر وزن استاتیكی – ضربه – ارتعاش و كنترل برای كوبیدن خاك استفاده می كنند. کمپکتور دستی جهت زیر سازی محوطه های بسیار محدود مناسب می باشداز کمپکتور جهت کوبش و زیر سازی در محوطه های بسیار کوچک و با عرض کم مناسب می باشند و مکمل کار غلتکها می باشند.

انواع کمپکتورها از نظر سوخت:

الف )  دیزلی
ب ) بنزینی

انواع کمپکتور دیزلی

۱)  دیزلی ساده
۲) دیزلی professional

انواع کمپکتورها

شاسي كمپكتورها در مدل هاي:
الف ) با شاسی هوپت سنگاپور (hoopt)
ب )  با شاسی كوپاز كره (copaz)
ج ) با شاسی هيساكي مالزي (Hisaki)
د) با شاسی ميكاساي ژاپن (Mikasa)

چيني و ايراني موجود مي باشد.

كمپكتورها در ابعاد گوناگون و قدرت ضربه 1500 تا 6000 كيلوگرم بر سانتيمتر با موتورهاي بنزيني و ديزلي در شركت آریان صنعت قابل ارائه می باشد.

فهرست