بایگانی برچسب: ژنراتور صنعتی برقی

ژنراتور برق صنعتی

دیزل ژنراتور صنعتی

دیزل ژنراتور صنعتی:ژنراتور یا موتور برق وسیله ای است كه انرژی مكانیكی به دست آمده از منبع بیرونی را به انرژی الكتریكی بعنوان خروجی تبدیل می كند. این مهم است كه درک كنیم كه ژنراتور واقعا انرژی الكتریكی خلق نمی كند. در عوض، با استفاده از انرژی مكانیكی عرضه شده و با ایجاد حركت و […]